Baldwin Piano, 26″ wide x 57 1/2″ long x 44 3/4 high, needs new hammers

Lot #10

Current High Bid: 1 USD

Baldwin Piano, 26" wide x 57 1/2" long x 44 3/4 high, needs new hammers